Więcej zieleni w mieście

Zieleń miejska wpływa na komfort życia mieszkańców, stan powietrza, tworzy strefy odpoczynku i pozwala zatrzymywać wodę. Urząd Miasta Częstochowy, mając to na uwadze, dba o to, by Częstochowa była coraz bardziej zielona.

W latach 2015-2019 na polepszenie infrastruktury miasta i jej zielone strefy miasto przeznaczyło 15 760 743 zł. Wiele działań, które są podejmowane przez częstochowski magistrat widać gołym okiem. Nasadzenia drzew, budowa zieleńców, placów zabaw, aneksów wypoczynkowych, budowa Promenady Śródmiejskiej, rewitalizacja Parku Lisiniec to tylko część inwestycji, dzięki którym nasze miasto staje się coraz bardziej zielone.

Miasto dba także o to, by nasadzeniami rekompensować wycinki drzewostanu kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W ubiegłym roku na terenie miasta w ramach nasadzeń zastępczych i nie tylko, posadzono ponad 3,5 tysiąca drzew oraz 36 tysięcy krzewów.


Fot. Grzegorz Skowronek/czestochowa.wyborcza.pl