BĘDZIE WIĘCEJ ZIELENI W III ALEI

21.04.2021

W alei Najświętszej Maryi Panny w ramach projektu „Częstozielona” rozpoczęło się w środę uzupełnianie zieleni. Sponsorem krzewów jest firma ogrodnicza, która korzystać będzie z refundowanych staży pracowniczych w ramach miejskiego projektu „Zawodowa Współpraca”.

Zieleń w III alei wzbogaciła się już w środę i sukcesywnie będzie uzupełniana o krzewy irgi karłowatej i irgi Dammera, tawuły brzozolistnej i gęstokwiatowej, jałowca łuskowatego, mikrobioty syberyjskiej, trzmieliny Silver Queen oraz róży okrywowej białej.

Krzewy znacząco wzbogacą zieleń w samym centrum miasta i uzupełnią pewne ubytki, które nastąpiły w minionych latach. W sumie w alei dosadzonych zostanie ponad 3 tysiące krzewów, według planu uzgodnionego z Centrum Usług Komunalnych oraz Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta.

Wykonawcą prac i sponsorem krzewów jest firma Dark-Land – Szkółka Drzew i Kwiatów Ozdobnych z Rzerzęczyc, w której w ramach kolejnej edycji miejskiego projektu „Zawodowa Współpraca” staż pracowniczy ma odbyć 6 osób. Koszty stażu w wymiarze 150 godzin i wartości 2 tys. zł, będą refundowane ze środków tego unijnego projektu.

„Zawodowa współpraca” to projekt wspierający jednocześnie młodzież, szkoły i przedsiębiorców.. Miasto w ubiegłym roku zdobyło 3,7 mln zł unijnych środków na trzy kolejne edycje projektu, które będą realizowane równolegle do końca sierpnia 2022 r. Jednocześnie do lutego 2022 r. trwać będzie jeszcze druga edycja projektu, pierwsza została zakończona.

W pierwszej edycji z projektu skorzystało ponad 2,2 tys. uczennic i uczniów, następne obejmują blisko 800. Tylko w pierwszej edycji młodzież z częstochowskich szkół odbywała staże i praktyki u ponad 100 pracodawców. Oprócz płatnych staży innymi formami wsparcia uczniów szkół branżowych i techników w ramach „Zawodowej współpracy” są: kursy zawodowe, w tym certyfikowane, zajęcia specjalistyczne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ze szkoleń w ramach projektów korzystają też nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, doposażane są również pracownie zawodowe w szkołach (tylko w ramach pierwszej edycji było to 50 pracowni w 11 szkołach).

Łączna wartość kolejnych edycji „Zawodowej współpracy” to ponad 17 mln zł.

Więcej na temat kolejnych edycji projektu na stronie.

Fot. Łukasz Kolewiński