AKCJA "CZĘSTOZIELONA" - SPRZĄTANIE ŚMIECI PORZUCONYCH PRZEZ NIEODPOWIEDNIE OSOBY

13.05.2021

Centrum Usług Komunalnych – w ramach akcji ,,Częstozielona” – chętnie wspiera inicjatywy sprzątania śmieci porzucanych tu i tam przez nieodpowiedzialne osoby. Trzeba jedynie spełnić parę prostych warunków – m.in. zgłosić akcję do CUK na 7 dni przed jej planowaną datą.

Jeśli planujemy zebrać śmieci z jakiegoś miejskiego terenu, zgłaszamy tego rodzaju inicjatywę w siedzibie Centrum Usług Komunalnych przy ul. Nowowiejskiego 10/12 – można to zrobić wygodnie drogą elektroniczną, pisząc na adres zgłoszenia@cuk.czestochowa.pl

Co ważne – zgłaszamy chęć podjęcia takiej akcji z 7-dniowym wyprzedzeniem. W zgłoszeniu wskazujemy dokładny termin i zakres sprzątania, obszar akcji oraz planowany termin odbioru zebranych śmieci.

Miejsce składowania zebranych odpadów powinniśmy także uzgodnić z CUK i wybrać je w taki sposób, aby możliwy był tam dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru śmieci.

Akcja sprzątania może dotyczyć jedynie obszarów należących do miasta – CUK potwierdza, czy wybrane przez nas miejsce jest takim terenem. W pozostałych przypadkach sprzątanie odbywa się na podstawie umowy właściciela terenu z firmą zajmującą się odbiorem odpadów.

Informacja o podjętej akcji porządkowej oraz jej efektach uzyskanych we współpracy z miejską jednostką znajdzie się na jej stronie internetowej pod adresem https://cuk.czestochowa.pl/

„Częstozielona” to proekologiczna inicjatywa programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Składają się na nią zarówno zadania inwestycyjne (jak budowanie zielonych aneksów, miniparków czy zakątków rekreacji), sadzenie drzew, kwiatów, zakładanie łąk antysmogowych czy tworzenie schronień dla pożytecznych zwierząt (jeży, ptaków, owadów zapylających). ,,Częstozielona” to także edukacja ekologiczna, a więc m.in. wspieranie oddolnych, obywatelskich działań służących zieleni i dbałości o jakość terenów zielonych w mieście. O projekcie można przeczytać na stronie http://www.czestozielona.pl

na podstawie informacji udostępnionych przez Centrum Usług Komunalnych

źrodło: www.czestochowa.pl