Jak zmienia się Częstochowa?

Od 2015 do 2018 roku Urząd Miasta Częstochowy zrealizował następujące projekty związane z zielenią w mieście:

Budowa zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego – 282 926 zł

Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu w Częstochowie – 217 710 zł

Budowa alejek na Placu Katyńskim w Częstochowie – 124 097 zł

Budowa zieleńca przy ul. Lechonia – 102 580 zł

Rewitalizacja skweru przy Rondzie Mickiewicza – 87 848 zł

Budowa parku zieleni Wrzosowiak – 87 004 zł

Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej – budowa siłowni terenowej – 76 813 zł

Budowa aneksu wypoczynkowego przy ul. Bohaterów Katynia 48 – 57 279 zł

Budowa aneksu wypoczynkowego przy ul. Stromej 23 – 43 708 zł

Budowa aneksu wypoczynkowego przy ul. Sojczyńskiego-Warszyca – 42 122 zł

Budowa aneksu wypoczynkowego przy ul. Bardowskiego 33 – 28 074 zł