ODNOWA PROMENADY NIEMENA

25.01.2022

Jest już gotowy projekt pierwszego etapu przebudowy Promenady Czesława Niemena. Podczas konferencji prasowej w Ratuszu zostały przedstawione plany modernizacji odcinka od centrum handlowego do ulicy Brzeźnickiej.

Obecny na konferencji prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podkreślał ogromne znaczenie tego typu przestrzeni rekreacyjnej i potrzebę modernizacji Promenady, która ma już ponad 40 lat.
- W ramach przebudowy planowana jest wymiana nawierzchni, oświetlenia, całej małej architektury oraz instalacja monitoringu. Nieodzowne będzie uzupełnienie drzewostanu, przemodelowanie części grup krzewów oraz żywopłotów – mówił Krzysztof Matyjaszczyk. - Najciekawszy w nowym projekcie wydaje się pomysł z zaakcentowaniem początku Promenady, z budową oświetlonego zadaszenia - rodzajem bramy wejściowej.

Modernizacja Promenady Niemena to jeden z elementów projektu CzęstoZielona, który koordynuje Łukasz Kot z Centrum Usług Komunalnych. Wskazuje on na konieczność zabezpieczenia pieniędzy na wkład własny do wniosku o środki zewnętrzne: - Będziemy starać się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całe zadanie to kwota 5,7 mln zł.

- Przebudowa tego odcinka – opowiadał projektant Witold Rudecki ze Studia V13to również gruntowne zmiany w Parku Tysiąclecia, odnowiona sieć ścieżek oraz remont centralnego placu zabaw. Planując zmiany architektoniczne, chcieliśmy umiejętnie oddzielić ruch rowerowy od pieszego. Nowo planowana „strefa wejścia” to funkcjonalny plac zlokalizowany na rozstaju szlaków komunikacji pieszej i rowerowej, tuż za strefą przyległą bezpośrednio do centrum handlowego.

- Zadaszenie ma być iluminowane oraz wyposażone w nagłośnienie. Dzięki temu byłoby to idealne miejsce organizacji wieczornych pokazów czy kameralnych spektakli opartych o światło i dźwięk – dodawał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Zdjęcia z konferencji prasowej poświęconej odnowie Promenady Niemena oraz projektowany odcinek I etapu modernizacji.

Fot. Łukasz Kolewiński