CZĘSTOZIELONA - OGRÓD DESZCZOWY NA STRADOMIU

19.05.2022

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 został założony pierwszy w Częstochowie ogród deszczowy. Jego budowie towarzyszyły warsztaty promujące właściwe gospodarowanie wodami opadowymi.

Częstochowa jako pierwsza, obok Sosnowca, Kalet i Żorów, przystąpiła do - organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów - pilotażowego projektu, który propaguje przedsięwzięcia wspomagające adaptację do zmian klimatu. Założenie ogrodu deszczowego na terenie szkoły przy ul. Ułańskiej zostało wpisane w działania programu CzęstoZielona. Z budżetu Centrum Usług Komunalnych pokryto koszty (niecałe 7 tys. zł) projektu i prac ziemnych, a warsztaty praktyczne (3 tys. zł) ufundował ŚZGiP.

W otwarciu ogrodu i podsumowaniu warsztatów prowadzonych przez ekspertów z Fundacji Sendzimira wzięli udział: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, reprezentująca ŚZGiP Iwona Pragnąca, naczelnik Centrum Usług Komunalnych Łukasz Kot, radny Sebastian Trzeszkowski oraz dyrektor SP 16 Jolanta Dominiak (na zdjęciach z grupą uczniów 7 klas).

- Gratuluję uczniom ich pasji i zaangażowania, z jakim pomagali przy realizacji tego projektu, poznając proces zakładania takiego ogrodu. Liczę, że w przyszłości wykorzystają tę wiedzę. Teraz woda deszczowa nie będzie już odprowadzana do kanalizacji, a skierowana zostanie z dachu do specjalnego ogródka przyszkolnego - komentował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Dla ekosystemu miejskiego ogrody zatrzymujące wody opadowe są bardzo korzystne. Zapobiegają obniżaniu wód gruntowych i lokalnym podtopieniom, zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła (czyli wyższej temperatury w mieście w porównaniu z terenami go otaczającymi), wpływając na poprawę jakości powietrza oraz wody, a także na mikroklimat i estetykę miasta. To jeden ze sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niosą zmiany klimatyczne. Przypominanie o tych korzyściach to podstawowy cel przedsięwzięcia.

Wielkość ogrodu deszczowego została dopasowana do wielkości powierzchni odwadnianej (zawsze znacznie większa), w tym przypadku części dachu szkolnego budynku.
W ogrodzie deszczowym sadzone są rośliny podmokłych łąk. Ich korzenie bądź kłącza pomagają w oczyszczaniu wody zmytej z powierzchni utwardzonej. Odpowiednio dobrane podłoże, na którym wykształca się błona bakteryjna, redukuje znacząco poziom zanieczyszczeń w przepływającej wodzie.

Fot. Kamil Skubiszewski / UM