NA RYNKU WIELUŃSKIM ZAKWITŁA ŁĄKA

04.07.2022

Łąka kwietna o powierzchni 1 tys. m2 została założona na Rynku Wieluńskim w ramach programu „Almette chroni łąki” dzięki współpracy miasta z Fundacją „Łąka”.

Tysiąc metrów kwadratowych na Rynku Wieluńskim zostało obsianych nasionami kilkudziesięciu gatunków roślin i kwiatów, czego efekty możemy teraz oglądać.

Obecnie, gdy dotkliwie odczuwamy zjawisko suszy hydrologicznej, łąki kwietne pozostają ciągle zielone, podczas gdy trawniki stają się żółte, tracąc całą swoją wartość biologiczną. Dzieje się tak, ponieważ rośliny łąkowe, dzięki złożonemu systemowi korzeniowemu, mają zdolność pobierania wody z głębszych warstw gleby, a zretencjonowaną powoli uwalniają do atmosfery poprawiając mikroklimat w mieście. Dodatkowo różnorodna budowa oraz struktura liści i łodyg działa niczym filtr zatrzymując różnej wielkości cząstki na powierzchni roślin, a tym samym oczyszczając powietrze z zanieczyszczeń pyłowych. 1m2 łąki kwietnej jest w stanie pochłonąć tyle dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych co jedno pięcioletnie drzewo. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że łąka może być schronieniem nawet dla 300 gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie.


Zdjęcia: Centrum Usług Komunalnych