UMOWA NA REWITALIZACJĘ PLACU PAMIĘCI NARODOWEJ PODPISANA

26.09.2022

20% płyt granitowych z placu Pamięci Narodowej w Częstochowie ma zostać zastąpiona zielenią. Pojawi się też szpaler platanów. Prace kosztem blisko 1,4 mln zł mają potrwać do końca listopada.


Umowa na prace została podpisana między Centrum Usług Komunalnych a wyłonioną w przetargu częstochowską firmą „Klon” została podpisana 26 września w Urzędzie Miasta Częstochowy w obecności prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka.

- Startujemy z ważnym projektem. Nie tylko zazielenienia samego placu oraz usunięcia z jego części granitowych płyt, w miejscu których pojawią się krzewy, byliny i drzewa, a przestrzeń stanie się bardziej przyjazna dla mieszkańców. Zrewitalizowana i odnowiona zostanie również część okalająca plac Pamięci Narodowej – przypomina założenia projektu prezydent Częstochowy.

- Będą tam nowe drzewa, powstaną dodatkowe elementy małej architektury, jak ławki i stojaki rowerowe. Wszystko po to, żeby cały ten kwartał został lepiej dostosowany do potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców.

Koncepcję przebudowy Placu Pamięci Narodowej przygotowali wspólnie prof. Jacek Budyn (autor projektu pomnika Poległym w Obronie Ojczyzny i jego otoczenia) oraz częstochowski architekt Tomasz Borowiecki. Jedną z istotnych zmian będzie stworzenie promenady wysokich drzew wzdłuż ulicy Śląskiej. Chodzi o platany klonolistne, które w momencie ich posadzenia będą miały średnicę 20-25 cm i wysokość od 4 do 4,5 metra.- Dzisiaj mamy już wykonawcę i jeśli wszystko dobrze pójdzie, a pogoda nie spłata nam figla, do końca listopada Plac Pamięci Narodowej stanie się miejscem, które powinno cieszyć się popularnością wśród częstochowian - uważa Łukasz Kot, naczelnik działu w Centrum Usług Komunalnych. - Dodatkowo jako miasto pokazujemy, że nie jesteśmy głusi na to, jak się zmienia klimat i walczymy o to, żeby było więcej zieleni w bliskim sąsiedztwie każdego mieszkańca.

Wprowadzanie dodatkowej zieleni w przestrzeń publiczną to jeden z głównych celów projektu „CzęstoZielona” w ramach programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Cel ważny w obliczu zmian klimatycznych, będący też elementem miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

Zgodnie z umową efekt prac powinien być widoczny już w tym roku, choć oczywiście „zielony” efekt będzie w pełni dostrzegalny w przyszłym sezonie.

Zakres robót przewidziany umową obejmuje m.in.:
- niwelację terenu,
- uporządkowanie terenu, przycięcie drzew i krzewów,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia i kostki brukowej,
- korektę układu ścieżek,
- demontaż wskazanych w dokumentacji nawierzchni granitowych,
- przeniesienie masztu flagowego,
- wykonanie oświetlenia terenu i oraz iluminacji zieleni,
- demontaż istniejących elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci),
- montaż nowych elementów małej architektury (ławek, koszy, stojaków rowerowych)
- wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu,
- odtworzenie trawników,
- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,
- roczną pielęgnację zieleni od odbioru inwestycji,
- inwentaryzację powykonawczą.

Termin wykonania - do 30 listopada. Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.
Wykonawca: P.H.U. „KLON” s.c. Tomasz i Gabriela Jureczko, Częstochowa
Kwota brutto umowy -1 mln 396 tys. 85 zł.