140 DRZEWEK NA 140 LECIE SZKOŁY

Październik 2019

140 drzewek na 140 lecie Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie to projekt, który zakładał zakup 140 drzewek miododajnych (lip i klonów), które po otrzymaniu specjalnego certyfikatu z numerem oraz logo szkoły zostały zasadzone na jej terenie oraz w jej niedalekim sąsiedztwie. Działania te wspiera Polski Związek Pszczelarski, który objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Akcja została zainaugurowana 8 października 2019 roku w siedzibie szkoły podczas uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów, a pierwszych pięć drzewek zostało posadzonych na terenie szkoły 11 października. Dokonali tego uczniowie szkoły wraz z Panem Dyrektorem. Kolejnych pięć drzewek otrzymają instytucje wspierające szkołę. Pozostałe 130 drzewek zostanie przekazanych przyjaciołom szkoły, rodzicom oraz innym zainteresowanym. Dziesięć pierwszych drzewek otrzymało imiona historycznych postaci związanych ze szkołą oraz instytucji, które ją wspierają.