PRZYGOTOWANIE DO WIOSNY

10.03.2022

Częstochowa bardziej się zazieleni. Ruszyły nasadzenia i prace przygotowawcze. Prezentujemy zdjęcia z miejsc, gdzie zaplanowano nowe działania w ramach miejskiego projektu
CzęstoZielona.


Przy ul. 3 Maja zostanie nasadzone 250 krzewów z gatunku "Tawula brzozolistna". W pasażu Kossak-Szczuckiej za pomocą nasadzeń uporządkowane zostanie parkowanie. W dzielnicy Północ wzdłuż alei Wyzwolenia powstaną łąki kwiatowe.