Zadbaj o powietrze

Sadź zielone, a oprócz tego: stosuj opał dobrej jakości, informuj o paleniu śmieci, spalaj tylko suche drewno, wymień piec węglowy.

Stosuj opał dobrej jakości

Jeśli masz piec na paliwo stałe, kupuj opał tylko ze świadectwem jakości - nie spalaj śmieci i złej jakości węgla! Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i niedozwolone jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się w postaci chorób nowotworowych! Nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, bo emitowany jest wtedy szkodliwy formaldehyd!

Informuj o paleniu śmieci

Palenie śmieci stanowi wykroczenie, niezależnie od tego, czy śmieci są palone na prywatnym podwórku, w prywatnym piecu, czy też firma robi to w ramach prowadzonej działalności. Jest to czyn zagrożony karą aresztu lub grzywny.

Art. 191 ustawy o odpadach mówi, że "Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny".

Palenie śmieci to wykroczenie, za które strażnicy mogą ukarać mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, zgłoś ten fakt do Straży Miejskiej pod numer telefonu alarmowego 986.

Spalaj tylko suche drewno

Spalanie wilgotnego drewna powoduje większą emisję związków szkodliwych dla zdrowia, takich jak:

  • benzo-α-piren ( BaP) - silnie rakotwórczy,
  • pyły mineralne (PM10 i PM2,5), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi,
  • popioły i inne szkodliwe dla zdrowia związki.

Podpowiedzi dla osób palących drewnem:

Gdy chcesz mieć pewność, że drewno, które kupujesz do palenia, jest wystarczająco suche, poproś sprzedawcę o określenie jego wilgotności przy pomocy wilgotnościomierza. Jeśli wynik przekracza 20%, to lepiej, by drewno było jeszcze sezonowane.

Czasem, by sprawdzić, czy drewno jest dostatecznie suche, nie potrzeba specjalistycznych urządzeń. Przy wilgotności powyżej 23-25% wystarczy dotknięcie ręki, by odczuć, że drewno jest mokre.

Dla szybszego suszenia drewna ważne jest rozłupanie jego kawałków. W innym przypadku drewno będzie schnąć dłużej oraz będzie podatne na atak grzybów.

Jeśli kora oddziela się z trudem od drewna, oznacza to, że jest ono stosunkowo świeże.

Jeżeli na próbę położymy kawałek drewna w palenisku, a podczas spalania wydzielą się krople wody lub para wodna, a drewno będzie „świszczeć”, oznacza to, że jego wilgotność jest zbyt wysoka.

Wymień piec węglowy

Wymień piec węglowy na ogrzewanie z elektrociepłowni, gazowe lub elektryczne – skorzystaj z różnych form dofinansowania wymiany pieców węglowych – programy dla mieszkańców.